نام اصلی: I Can Use the Card Drawing System to Summon Beautiful Girls
نام فارسی: من میتونم با استفاده از سیستم کارت کشی دخترای خوشگل احضار کنم
نام های دیگر:
我能用抽卡系统召唤美少女
Wo Neng Yong Chou Ka Xitong Zhaohuan Mei Shaonv