نام اصلی: Taming Master
نام فارسی: استاد رام کننده
نام های دیگر:
The Taming Master
테이밍 마스터