نام اصلی: Academy's Undercover Professor
نام فارسی: پرفسور مخفی آکادمی
نام های دیگر:
아카데미에 위장취업당했다
I Got a Fake Job at the Academy