نام اصلی: My School Life Pretending To Be a Worthless Person
نام فارسی: توی زندگی مدرسه‌ایم تظاهر میکنم که یه بی‌خاصیتم
نام های دیگر:
폐급인 척했던 학교생활