نام اصلی: The Knight King Who Returned with a God
نام فارسی: بازگشت پادشاه شوالیه به همراه یه خدا
نام های دیگر:
신과함께 돌아온 기사왕님