نام اصلی: Nostalgic Warrior
نام فارسی: جنگجوی دلتنگ
نام های دیگر:
망향무사