نام اصلی: Everyone Else Is a Returnee
نام فارسی: جامانده در زمین
نام های دیگر:
Last on Earth
나 빼고 다 귀환자