نام اصلی: Shincon’s One Coin Clear
نام فارسی: فاتح بازی کشنده دانتالیان
نام های دیگر:
Cincon's One Coin Clear
大神的致命一击
신컨의 원 코인 클리어