نام اصلی: Mount Hua Wind Sword
نام فارسی: شمشیر باد کوه هوآ
نام های دیگر:
Gale Sword of Mountain Hwa
Volcanic Flurry Sword
화산질풍검