نام اصلی: The Golden World to You
نام فارسی: دنیایی طلایی برای تو
نام های دیگر:
황금의 세계를 너에게