نام اصلی: Rasud
نام فارسی: رَسود
نام های دیگر:
라서드