نام اصلی: The Strongest Angel Evolutionary Tale
نام فارسی: قویترین فرشته داستان تکامل
نام های دیگر:
GodKilling俺様最強天使の進化譚
GodKilling - Ore-sama Saikyou Tenshi no Shinkatan