نام اصلی: Genesis of the Battle God
نام فارسی: ظهور خدای جنگ