نام اصلی: Regressor Instruction Manual
نام فارسی: دفترچه ی راهنمای بازگشت
نام های دیگر:
Regressor Instructional Manual
회귀자 사용설명서
回归者使用说明书
当反派拥有了全知属性