نام اصلی: Leveling Up With Likes
نام فارسی: افزایش سطح با لایک‌ها
نام های دیگر:
따봉으로 레벨업
Leveling up With Thumbs Up
Thumbs-up Leveling
👍 Level Up
Leveling With Thumbs Up