نام اصلی: Kill the Hero
نام فارسی: قهرمان را بکش
نام های دیگر:
킬더히어로
キル・ザ・ヒーロー