نام اصلی: Insanely-Talented Player
نام فارسی: بازیکن کاربلد
نام های دیگر:
Crazy Talented Player
미친 재능의 플레이어
Insanely Talented Player