نام اصلی: The Invincible of The East
نام فارسی: شکست ناپذیری از مشرق زمین
نام های دیگر:
동방불패
东方不败
The Invincible of The East