نام اصلی: The Extra’s Academy Survival Guide
نام فارسی: راهنمای بقای شخصیت منفی در آکادمی
نام های دیگر:
아카데미에서 살아남기
Surviving the Academy
How to Survive at the Academy