نام اصلی: Devil's Advent
نام فارسی: ظهور پادشاه شیاطین
نام های دیگر:
魔临
Mó Lín
The Descending of Demons
Mo Lin