نام اصلی: Unemployed Monster Player
نام فارسی: بازیکن هیولای بیکار
نام های دیگر:
無職の怪物プレイヤー
Jobless Monster Player