نام اصلی: Turn the tide
نام فارسی: تغییر وضعیت
نام های دیگر:
Martial Inverse
Wu Ni
Боевая Инверсия
武逆