نام اصلی: Lich: Glory Knight
نام فارسی: ماجراهای اسکلتی که پالادین شد , لیچ: شوالیه جاودانگی
نام های دیگر:
Adventures of an Undead Who Became Paladin
Mai Xiang Ke Li Ma Sha
The Lich Paladin
迈向克里玛莎