نام اصلی: I Actually Recognize the Ancient Scripts
نام فارسی: واقعا می‌تونم کتیبه های باستانی رو متوجه بشم
نام های دیگر:
我居然认得上古神文
Wo Juran Rende Shanggu Shen Wen