نام اصلی: Monarch of Supreme Beings
نام فارسی: پادشاه خدایان - پادشاه شیاطین - فقط من به پادشاه شیطان و خدا فرمانروایی خواهم کرد.
نام های دیگر:
Ore Dake ga Maou mo Souzounushi mo Shihai Suru
俺だけが魔王も創造主も支配する
겜잘알
Only I Will Rule Both the Demon King and the God