نام اصلی: I Raised the Yandere Villain Empress
نام فارسی: من ملکه شرور یاندره رو بزرگ کردم
نام های دیگر:
我养成了病娇反派女帝
Wo Yang Chengle Bing Jiao Fanpai Nvdi