نام اصلی: My Wife is a Heavenly Big Shot
نام فارسی: همسرم یه کله گنده بهشتیه
نام های دیگر:
My wife is a Mahayana leader
My Wife Is a Heavenly Big Shot
我的妻子是大乘期大佬